Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego. Klasa III gimnazjum wraz z gronem pedagogicznym rozpoczęła uroczystość polonezem i następnie pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Polkowskiej przedstawiła program artystyczny. Pani dyrektor Bożena Podemska podziękowała gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pracę w minionym roku szkolnym. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostały przyznane nagrody książkowe.
Klasa I:
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
Klasa II:
1. Zuzanna Senska
2. Wojciech Gierczyński
Klasa III:
1. Bartłomiej Drożdż
2. Michał Dubiela
3. Zuzanna Mikołajewska.
W pozostałych klasach uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową, to:
Z klasy IV:
1. Juliusz Skieresz (5,08)
2. Kinga Milczewska (5,08)
3. Olga Osik (5,0)
4. Michał Czyż (4,5)
Z klasy V:
1. Daniel Murawski (5,25)
2. Klaudia Skieresz (5,25)
3. Weronika Żurek (4,75)
4. Hubert Piotr (4,5)
Z klasy VI:
1. Wojciech Szymański (5,25)
2. Daniel Apalczyk (4,91)
Z klasy VII:
1. Aleksander Pilarczyk (5,07)
2. Miłosz Werner (4,86)
Z klasy III gimnazjum:
1. Jacek Deruś (4,83)

Tradycją szkoły są również przyznawane uczniom Oskarusy Żakusy w różnych kategoriach. Tytuł Oskarusa w kategorii ucznia roku otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią i wzorowe zachowanie: Wojciech Szymański, Klaudia Skieresz i Daniel Murawski ze średnią 5,25. Natomiast tytuł absolwenta szkoły otrzymał Jacek Dreuś ze średnią 4,83.
Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne. W roku szkolnym 2017/2018 Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia ,,Żakus” w Anielinach opuściło 12 absolwentów. Szkoła, jak co roku przyznała również tytuł Przyjaciela Szkoły, który otrzymali: państwo Magdalena i Marek Różniakowie, pan Piotr Nurczyński, pan Adam Tymiński, pani Maria Kubik, pani Barbara Staniszewska, pan Radosław Mazgaj i pan Leszek Podemski.