Informacja o naborze

Informujemy, że od września rozpoczyna się rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Rozpoczęcie I naboru przewidziane jest na 10.09.2018 r., a jego zakończenie na 24.09.2018 r.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie na terenie szkół objętych projektem. Zgłoszenie do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w formie papierowej w sekretariatach szkół objętych projektem oraz w biurze projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy) i w biurach u parterów projektu lub w formie elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół, lidera i odpowiednich dla danej szkoły partnerów (Powiat Nakielski, Gmina Sadki, Gmina Kcynia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu czy biurze partnera lub elektronicznej w formie skanu (adres mailowy szkół objętych projektem, partnerów, lub biura projektu):

Biuro projektu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 67
mail: biuro@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl
otwarte w godzinach: 8:00-16:00

Partner projektu (adres):
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”
Anieliny 30, 89-110 Sadki
tel. 52 587 09 09
mail: sp_anieliny@wp.pl, www.anieliny.pl
otwarte w godzinach: 07:00-15:00