Ślubowanie Pierwszaków!

Dnia 15 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie uczniów klasy I. Na początku uroczystości uczniowie z klasy I pod okiem p.Anety Skieresz przedstawiły program artystyczny, złożyły przyrzeczenie i zostały pasowane przez panią dyrektor Bożenę Podemską na uczniów I klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach. Następnie uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p.Eweliny Łasińskiej oraz p. Jacka Wiśnickiego przygotowali apel okolicznościowy, przedstawiając scenki z lekcji. W dalszej części uroczystości uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom życzenia, wręczyli kartki okolicznościowe oraz kwiaty. Jak każdego roku w naszej szkole, uczniowie przyznali nauczycielom oraz pracownikom tytuły „Oscarus Belfrus”. W tym roku przyznano Oscarusy w 7 kategoriach:
„Poliglota roku” –p.Wojciech Siejna
„Poker face” – p.Lilianna Drożniak
„Złota rączka” – p.Adam Tyll
„Złote serce” – p.Hanna Knioła
„Top model” – p.Margareta Machnik-Król
„Polonista roku” – p.Ewa Polkowska
„Nauczyciel roku” – p.Jacek Wiśnicki
Następnie głos zabrały: pani dyrektor Bożena Podemska oraz pani prezes Marietta Błaszkiewicz, które złożyły życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Ostatnim punktem uroczystości było przyznanie Nagród Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektora Szkoły. Nagrodę Zarządu otrzymała p.Bożena Podemska, p.Marietta Błaszkiewicz, p.Ewa Polkowska oraz p.Aneta Skieresz. Natomiast nagrodę Dyrektora otrzymały następujące osoby: p.Honorata Stachowiak, p.Hanna Knioła, p.Małgorzta Nitka oraz p.Adam Tyll.
Po oficjalnej części uroczystości nauczyciele wraz z rodzicami oraz uczniami klasy I udali się na kawę oraz słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice uczniów klasy I.