Pierwsze prawo jazdy!

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klasy 4 naszej szkoły brali udział w zajęciach koła BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego), w czasie których podnosili swoją wiedzy teoretyczną i praktyczną w zakresie zasad poruszania się po drodze oraz przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową. Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończone 10 lat.

Dnia 07.06.2019 r. dzieci przystąpiły do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową, a dnia 10.06.2019 r. do egzaminu praktycznego. Egzamin pisemny polegał na rozwiązaniu test wiedzy dotyczącego przepisów drogowych i składał się z 25 pytań.
Praktyczna jazda na rowerze sprawdzana była na torze, który złożony był z 10 przeszkód m.in. slalomu, równoważni, rynny, piaskownicy. Trzeba było się wykazać sprawnością i dobrym opanowaniem roweru.
Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin i zdobyli swoje pierwsze w życiu prawo jazdy. Uczniów do egzaminu przygotowywała i egzamin przeprowadziła p. Hanna Knioła.