„Historyczny sukces” ucznia szkoły w Anielinach

Piotr Tomaszewski, uczeń klasy II Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach został laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Piotr wykazał się ogromną wiedzą historyczną wykraczającą poza wiedze wymaganą w gimnazjum zarówno na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Piotr wytrwale rozwija swoje zainteresowania historyczne.
Rada Pedagogiczna doceniając sukces Piotra, a jednocześnie zachęcając innych uczniów do brania udziału w konkursach wiedzy przyznała Piotrowi Tomaszewskiemu nagrodę – 5-dniowy wyjazd w góry. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uczeń do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem Bożeny Podemskiej.