Dlaczego – „Toruń – gotyk na dotyk?”

W ramach realizacji międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego ośmioro uczniów klasy II gimnazjum udało się na dwudniową wyprawę naukową do Torunia. W tym pięknym, zabytkowym mieście szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego „Toruń – gotyk na dotyk” jest hasłem reklamującym miasto. Uczniowie samodzielnie zaplanowali wycieczkę: przygotowali plan wyprawy, zamówili nocleg w hostelu, opracowali preliminarz wydatków, ze stron internetowych poznawali historię Torunia. Tak przygotowani wyruszyli 3 kwietnia pociągiem do Torunia.
Projekt obejmował zagadnienia z języka polskiego, historii i języka niemieckiego. Uczniowie przeprowadzili więc kilka rozmówek tematycznych po niemiecku- pytali o drogę, czas odjazdu pociągu, ceny biletów, wyjaśniali cel projektu. W ramach języka polskiego poznawali legendy i podania ludowe o Toruniu. Na miejscu odszukiwali zabytki wymieniane w tych przekazach. Prowadzili notatki, przygotowali sprawozdanie z wycieczki oraz opracowali kartę ewaluacyjną projektu. Przygotowane wcześniej wiadomości z historii mogli wykorzystać zwiedzając kolejne zabytki gotyckie Torunia. Uczniowie zwiedzili Dom Kopernika, Ratusz Staromiejski, ruiny zamku krzyżackiego, Katedrę św. Janów, kościół NMP, Krzywą Wieżę, z brzegu Wisły podziwiali typową panoramę miasta średniowiecznego z zachowanymi basztami i bramami. Zgodnie stwierdzono, że hasło „gotyk na dotyk” trafnie charakteryzuje Toruń.
Uczniowie poznali też atmosferę jednego z ważniejszych miast akademickich w Polsce, wszystkim podobał się wieczorny spacer po oświetlonych, pełnych gwaru i muzyki uliczkach. Zwiedzili też multimedialną wystawę w orbitarium toruńskim.
Pełni wrażeń i wzbogaceni o nowe doświadczenia uczniowie wrócili 4 kwietnia do domów. Teraz przed grupą ostatnie zadanie – przygotowanie materiałów i ich prezentacja na forum szkoły jako zakończenie tego ciekawego projektu.
Koordynatorkami projektu, które uczestniczyły w wyprawie do Torunia, są panie: Ewa Polkowska, Bożena Podemska i Justyna Biel-Mikułan.