Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca odbyło się  inne niż zazwyczaj zakończenie roku szkolnego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele biorący w nim udział musieli zachować środki ostrożności związane z pandemią. Wyjątkowo uroczystość rozdania świadectw odbywała się w małych grupach klasowych. Klasa VIII pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Polkowskiej  przedstawiła krótki program artystyczny.  Pani dyrektor Bożena Podemska podziękowała gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pracę w minionym roku szkolnym. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostały przyznane nagrody książkowe.
Klasa I – III:
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

Kl. IVZuzanna Senska – 5,17
           Karol Senska – 5,08

            Wojciech Gierczyński – 4,50
           
Kl. V – Bartłomiej Drożdż -5,07 

            Szymon Pyra – 5,07

Kl.VI – Kinga Milczewska – 5,15

           Olga Osik – 4,77

           Michał Czyż -4,77

Maciej Gierczyński – 4,62

Jagoda Chmura – 4,46

Julia Kłosińska – 4,46

Kl.VII – Daniel Murawski – 5,0

            Klaudia Skieresz – 4,93 

           Weronika Żurek – 4,86

            Hubert Piotr – 4,5

Kl.VIII – Wojciech Szymański – 5,5

                Daniel Apalczyk – 5,17

              Emilian Piotr – 4,83

  Alan Żołecki – 4,5

Tradycją szkoły są również przyznawane uczniom Oskarusy Żakusy w różnych kategoriach. Tytuł Oskarusa w kategorii ucznia roku i absolwenta roku otrzymał uczeń klasy VIII Wojciech Szymański. Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne.

II semestr niespodziewane zmiany… Ciekawe co przyniesie nam wrzesień?!

Do zobaczenia po wakacjach!