Wznowienie pracy szkoły

Zgodnie z wytycznymi MEN i Wewnątrzszkolnymi Procedurami Bezpieczeństwa, w związku z COVID-19 informujemy,  że:

  1. Od 18 maja istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach rewalidacyjnych i  specjalistycznych według planu podanego przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
  2. Od 25 maja istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością odbywania zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Proponujemy zajęcia dydaktyczne z podziałem na mniejsze grupy według planu, który przedstawią wychowawcy klas.
  3. Od 25 maja istnieje możliwość wzięcia udziału w konsultacjach dla uczniów klasy ósmej według planu, który przedstawi wychowawca klasy.
  4. Od 1 czerwca istnieje możliwość wzięcia udziału w konsultacjach dla uczniów klas IV-VII według planu, który przedstawią wychowawcy klas.

 W związku z koniecznością zorganizowania dowozu dla uczniów dojeżdżających prosimy o deklarację uczestnictwa.

Powyższe propozycje uzupełniane będą nauczaniem zdalnym- jak dotychczas.

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa zakładają między innymi pisemne wyrażenie zgody przez rodzica na dobrowolny udział dziecka w zajęciach oraz wzięcia odpowiedzialności przez rodzica za podjęcie decyzji. Zgoda rodzica (do wydrukowania i podpisania oraz dostarczenia w pierwszym dniu zajęć)- w załączeniu.

Szczegółowe wytyczne MEN dotyczące zmian wchodzących w życie z dniem 18 maja w poniższym linku:http://www.men.gov.pl