Ogłoszenie o wynikach rekrutacji 2019

Informujemy, iż w dniu 2 września 2019 został zakończony nabór na zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego i matematyki oraz TIK. Formularze złożyło 15 uczniów. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zostali oni zakwalifikowani do udziału w zajęciach, na które złożyli podania. Tym samym już w dniu 3 i 5 września 2019 rozpoczęli udział w wybranych formach wsparcia. Do dnia 16 września 2019 nie złożono więcej podań, tym samym do projektu nie zarekrutowano więcej uczniów.