Ogłoszenie o rekrutacji 2019

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Wyższa klasa!

Informujemy, że od 02.09.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Nabór potrwa do dnia 16.09.2019 r.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny:

  • w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy) i w biurach u parterów projektu,
  • w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej szkoły www.anieliny.pl i lidera www.pte.bydgoszcz.pl  

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu, biurze partnera lub elektronicznej w formie skanu na adres mailowy szkoły sp_anieliny@wp.pl

Biuro projektu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy:

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz