!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku ze stanem epidemii w kraju, rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. informujemy, że lekcje w szkołach zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych!

Drodzy Rodzice!

– zorganizujcie dzieciom odpowiednie warunki do pracy w domu (miejsce pracy, dostęp do komputera i telefonu, pomoc w odrabianiu zadań),

– wspierajcie i mobilizujcie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą,

– kontrolujcie i dbajcie o bezpieczeństwo w sieci za której pośrednictwem jesteśmy teraz zmuszeni się komunikować z uczniami (telefon, grupy na portalach społecznościowych, poczta elektroniczna),

– zachęcajcie dzieci do korzystania z dodatkowych materiałów, programów edukacyjnych proponowanych przez MEN, kuratorium, szkołę,

– przestrzegajcie zasad, które są zawarte w  dokumentach GIS, Rządu, Prezydenta,

– w każdej sytuacji możecie liczyć na wsparcie wychowawcy, dyrektora, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego. W przypadku problemu kontaktujcie się najlepiej telefonicznie.

Do uczniów:

– lekcje odbywać się będą w domu na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji,

– kontaktujcie się z wychowawcami na grupach klasowych za pomocą Facebooka, Messengera, poczty elektronicznej i telefonów,

– przypominamy: uczeń ma obowiązek systematycznej nauki, odrabiania zadań domowych, oddawania ich do sprawdzenia.

– macie prawo do kontaktu z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami , dyrektorem i pedagogiem szkolnym.

– dbajcie o własne bezpieczeństwo w sieci,

– przestrzegajcie zasad higieny,

– zostańcie w domu!