Walne Zgromadzenie

Zapraszamy na coroczne walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia 15.03.2019 o godzinie 18.00