Sto lat, Polsko!

W ramach ogólnopolskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 15 maja w Zespole Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach odbyła się niecodzienna uroczystość – Gminny Konkurs Historyczny zatytułowany „Sto lat, Polsko”.
Honorowym patronatem objął ten konkurs europoseł naszej ziemi – Janusz Zemke oraz Dariusz Gryniewicz, wójt Gminy Sadki.
Organizatorami konkursu byli Urząd Gminy Sadki, Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach, Zespół Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach oraz Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki.
Wśród zaproszonych gości byli: Ireneusz Nitkiewicz – dyrektor Biura Poselskiego europosła Janusza Zemke, wójt Dariusz Gryniewicz, z- ca wójta Piotr Hemmerling, pani dyrektor GOK Iwona Biniak, dyrektor SP Sadki – Lidia Serwińska, nauczyciele szkół gminnych – Bernadeta Sobierajska, Roman Andrzejewski oraz prezes Stowarzyszenia „Żakus” Marietta Błaszkiewicz.
Konkurs przygotowały i prowadziły: Bożena Podemska i Aneta Skieresz.
Konkurs rozpoczął się o godzinie 10. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Sadkach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu i Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach brali udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych: młodsza grupa – klasy V-VI oraz grupa starsza – klasy VII oraz II i III gimnazjum.
Do konkursu przystąpiło 28 uczniów. Składał się on z części pisemnej i ustnej. Po pierwszej części jury konkursu: Piotr Hemmerling, Natalia Gorzynska-Łuczyk i Ewa Polkowska ocenili prace uczniów i wyłonili po 5 najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej.
Uczestnicy odpowiadali na pytania z trzech kategorii: wydarzenia, sławni Polacy oraz daty i miejsca.
Wszyscy laureaci wykazali się niezwykła wiedzą. Poziom był tak wyrównany, że po zasadniczej rundzie pytań jury musiało zdecydować o dogrywce, by wyłonić troje najlepszych w każdej grupie.
W kategorii – uczniowie klas V-VI zwyciężyli:
I miejsceMagdalena Neulitz – SP Sadki
II miejsceMichał Nitka – SP Sadki
III miejsceEmilian Piotr – SP Anieliny
W kategorii – uczniowie klas VII i II i III gim. nagrodzeni zostali:
I miejsceJulia Iwanek – ZSP Samostrzel
II miejsceEmilian Skieresz – SP Anieliny
III miejsceWeronika Skórzewska – ZSP Samostrzel

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i piękne nagrody, ufundowane przez organizatorów. Najwięcej emocji jednak wzbudziła pierwsza nagroda – wyjazd do Europarlamentu w Brukseli, której fundatorem jest europoseł Janusz Zemke. Otrzymała ją zdobywczyni I miejsca w grupie starszej, Julia Iwanek wraz ze swym nauczycielem historii.
Gratulujemy i życzymy pięknych wrażeń z tego pobytu.
Uczestnicy konkursu i widzowie podsumowali, że była to piękna, interesująca lekcja historii i postaw patriotycznych naszej stuletniej wolnej ojczyzny.