Spotkanie darczyńców

29 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Stowarzyszenia ,,Żakus” w Anielinach odbyło się oficjalne spotkanie dla darczyńców i osób zaangażowanych w pomoc na rzecz szkoły. Pani prezes Marietta Błaszkiewicz i pani dyrektor Bożena Podemska podziękowały wszystkim zebranym osobom za okazaną pomoc i w ramach podziękowań każdy otrzymał dyplom. Spotkanie przy pysznym cieście i kawie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze i było okazją do prześledzenia 15 lat działalności stowarzyszenia i szkoły.