Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Podobnie jak zakończenie roku uroczystość odbyła się w małych grupach na sali gimnastycznej. Na wstępie Pani Dyrektor Bożena Podemska złożyła uczniom życzenia na nowy rok szkolny, przedstawiła kalendarz roku szkolnego i poinformowała o procedurach obowiązujących na terenie placówki. Do życzeń dołączyła się również Pani Prezes Marietta Błaszkiewicz W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody jubileuszowe pracownikom szkoły – p.Marietcie Błaszkiewicz , p. Bożenie Podemskiej, p. Honoracie Stachowiak, p. Małgorzacie Nitce.