Rejs Łokietkiem

Czerwcowy rejs statkiem po Noteci, to pierwsza wyprawa w ramach projektu „Na turystycznym szlaku” dofinansowanego przez Powiat Nakielski. Rejsowi towarzyszyła pogadanka nt. przyrody doliny Noteci oraz roli rzeki dla rozwoju turystycznego tej części powiatu nakielskiego. Obserwacje ptactwa oraz roślinności urozmaiciły 2- godzinna wyprawę oraz wzbogaciły wiedzę uczestników projektu. Następny wyjazd, to już 24 czerwca – dydaktyczna ścieżka leśna w Białych Błotach wraz z Mini muzeum maszyn leśnych i ogniskiem. Potem wyjazdy wakacyjne współfinansowane przez Powiat Nakielski, Gminę Sadki i Stowarzyszenie „Żakus” oraz Zespół Szkół w Anielinach.