Próbny egzamin ósmoklasisty

Tegoroczne próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbyły się stacjonarnie  w dniach   17-19.03.2021 r.  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z naszej szkoły przystąpiło do nich 13 uczniów. Zmierzyli się oni z testem z języka polskiego, matematyki i języka obcego.Próbne arkusze egzaminacyjne sprawdzają nauczyciele przedmiotów. O wynikach egzaminów uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani  pod koniec marca.

Właściwe egzaminy dla młodzieży kończącej podstawówkę odbędą się 25, 26 27 maja 2021 r.

tekst: Hanna Knioła