Prezentacja Żeglugi

W dniu 9 marca 2015 roku do naszej szkoły przyjechał p. Paweł Ciereszko z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. B. Komorowskiego w Nakle nad Notecią, nauczyciel przedmiotów zawodowych Technikum Żeglugi Śródlądowej. Pan Ciereszko opowiadał uczniom najstarszych klas o kierunkach kształcenia, zajęciach pozalekcyjnych oraz możliwościach i korzyściach, jakie daje kształcenie w nakielskiej szkole ponadgimnazjalnej, popularnie zwanej „Żeglugą”. Prezentacja multimedialna oprócz ważnych informacji
ukazała również jak wyglądają zajęcia w szkole i poza nią, bogatą bazę dydaktyczną, ciekawe wycieczki i wyjazdy, również wyprawy morskie. W ofercie swojej szkoła proponuje następujące kierunki kształcenia: technik żeglugi śródlądowej, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik eksploatacji portów i terminali, a w ramach zasadniczej szkoły zawodowej następujące zawody: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na koniec uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące poszczególnych zawodów i szkoły. Natomiast pan Ciereszko zaprosił nas do odwiedzin szkoły w organizowanych Drzwiach Otwartych w dniu 21 marca br.