Potulice – świadek historii

Dnia 13 kwietnia uczniowie gimnazjum pod opieką pań Bożeny Podemskiej, Honoraty Stachowiak i Ewy Polkowskiej udali się na wycieczkę przedmiotową do Potulic. Celem było poznanie historii samej miejscowości oraz odwiedzenie miejsc pamięci narodowej. Uczniowie udali się na Cmentarz Wojenny, gdzie pod pomnikiem zapalili znicze. Wielkie wrażenie zrobiły na wszystkich groby 1300 więźniów, którzy zginęli w obozie pracy w latach 1941- 1945.
Potem grupa udała się do pałacu hrabiny Potulickiej. Tam, w pięknie odremontowanej sali, zorganizowano izbę pamięci narodowej, nad którą opiekę sprawuje miejscowy Zespół Szkół im. Dzieci Potulic. Dyrektor szkoły – pan Jacek Kiersznicki niezwykle ciekawie opowiedział uczniom historię Potulic, rodu Potulickich oraz niemieckiego obozu przesiedleńczego i obozu pracy Lebrechsdorf. Po tej prezentacji uczniowie obejrzeli wystawę tematyczną oraz podziemia pałacu, w których podczas wojny Niemcy zorganizowali karcer dla więźniów.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie kościoła pw. NMP oraz krypty podziemnej, w której znajdują się grobowce rodu Potulickich.
W drodze powrotnej pięknie zaprezentował się wszystkim wielowiekowy Dąb Szafera – pomnik przyrody
Uczestnicy wycieczki podziękowali panu Jackowi Kiersznickiemu i pani Annie Swobodzie za przybliżenie historii oraz oprowadzenie po tej ciekawej miejscowości.