Półkolonie w powiecie nakielskim ze środków LEADER+

Młodzi aktywni dla siebie i regionu–podprojekt 5.2 projektu „Łączy nas Noteć” zgłoszonego w II schemacie Pilotażowego Programu LEADER +

Celem podprojektu „Młodzi aktywni dla siebie i regionu” jest ochrona dziedzictwa kulturowego dla przyszłości poprzez wsparcie realizacji inicjatyw dla dzieci i młodzieży na obszarze działania LGD, tj. powiatu nakielskiego.
W konkursie na najlepszy pomysł na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży mogą wziąć udział:
• szkoły, biblioteki, domy kultury, parafie
• organizacje pozarządowe
• rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złożą organizacje lub instytucje posiadające osobowość prawną.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie inaugurujące w dniu 19.04.2007 o godz. 14.00 w siedzibie Fundacji – w Banku Spółdzielczym w Nakle.

Poniżej podajemy ogólne warunki udziału w konkursie:
1.Wniosek może być złożony tylko na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym w terminie od 23.04-.16.05.2007 włącznie, (decyduje data stempla pocztowego) w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Krajny i Pałuk , 89-100 Nakło, ul. Sądowa 10.
2. Wnioskujący zobowiązany jest zgromadzić tzw. wkład własny w wysokości 25 % całkowitej wartości budżetu, z czego 15% to wkład niefinansowy, 10% – wkład finansowy.
3. Zakładany czas realizacji projektu wynosi 2 tygodnie w okresie od 23.07 -10.08.2007.

Zapraszamy też na strony www samorządów lokalnych oraz fundacji (www.sadki.pl, www.naklo.pl, www.szubin.pl, www.kcynia.pl, www.mrocza.pl, www.nakielski-powiat.pl, www.fundacja-krajna-paluki.pl), gdzie znajdują się formularze i szczegóły konkursu.

Marietta Błaszkiewicz, Małgorzata Wajer
– koordynatorki podprojektu