Podsumowanie Projektu „Cztery Pory Roku Na Krajnie” w Złotowie

W dniu 7.02.2019 r. uczennice klasy VII wraz z wychowawczynią Justyną Biel-Mikułan uczestniczyły w podsumowaniu projektu „Cztery Pory Roku na Krajnie” w Złotowie. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę oraz umiejętności dotyczące kulinarnego dziedzictwa krajeńskiego.

Podczas podsumowania projektu, w którym uczestniczyły cztery lokalne grupy działania, wychodzące poza teren naszego powiatu i województwa, zebrali się bardzo liczni goście, a organizatorami byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Na początku konferencji pani dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek przybliżyła uczestnikom m.in. gwarę krajeńską wraz z przykładami. Ponadto pan dr Sławomir Łaniecki przedstawił nowo wydany „Leksykon Krajny” – kompendium wiedzy o regionie. Natomiast pani dr Ewa Krasicka-Korczyńska przedstawiła piękno i niezwykłość krajeńskiego położenia Krajny oraz jej flory i fauny. W trakcie spotkania została również zaprezentowana aplikacja mobilna: „Rajza, na szagę przez Krajnę”. Konferencję uświetnił występ regionalnej kapeli podwórkowej „Znad Mochla”. Gospodarze zapewnili pyszny poczęstunek oraz obiad. Podsumowanie projektu ukazało zebranym, jak wiele można zdziałać, współpracując w regionie z wieloma osobami i instytucjami, aby krajeńska kultura, historia, przyroda oraz język, jak również kulinarne dziedzictwo nie odeszły w zapomnienie, by przez kolejne lata kolejne pokolenia mogły je pielęgnować.

mgr Justyna Biel-Mikułan