Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

„Obiekt monitorowany całodobowo”
Administratorem Danych jest:
Zespół Szkół Stowarzyszenia ,,Żakus” w Anielinach
Anieliny 30, 89-110 Sadki

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz ochrony dóbr i mienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły.