Konkurs Profilaktyczny

W dniu 25.04.2019 r. w nakielskiej komendzie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień. Była to już XV edycja konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum z terenu powiatu nakielskiego.
Konkurs jak co roku zorganizowała nakielska komenda przy współpracy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Nakła. Konkurs przeprowadzono w ramach kampanii profilaktycznej realizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.: „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie klasy VII: Maja Iciek, Emilian Piotr i Alan Żołecki wraz z wychowawczynią: p. Justyna Biel-Mikułan. Szkolne eliminacje przeprowadziła p. Martyna Nitka.
Celem konkursu było przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań prozdrowotnych. Ale również, sprawdzenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą, a ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zwycięzcy oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi. Fundatorem nagród było nakielskie Starostwo Powiatowe oraz Gminne Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Nakła, Szubina, Kcyni, Mroczy i Sadek.

foto: http://www.naklo.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k38/informacje/wiadomosci/96975,Konkurs-wiedzy-o-profilaktyce-uzaleznien-rozstrzygniety.html