„Kolorowy Świat Bez Używek” – rozstrzygnięcie konkursu

W listopadzie i grudniu uczniowie naszej szkoły mogli w różny sposób, zgodnie z regulaminem konkursu przedstawić świat zgodnie z hasłem konkursowym: „Kolorowy Świat Bez Używek”. Rozstrzygnięcie Konkursu Profilaktycznego, ogłoszonego przez Szkolny Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny, nastąpiło w dniu 21 grudnia 2018 r. Jury w składzie Pani Dyrektor Bożeny Podemskiej, Martyny Nitki i Justyny Biel-Mikułan przyznało następujące miejsca:
W młodszej grupie uczniów (klasy 0-IV)
I miejsce – Amelia Gierczyńska kl. IV
II miejsce – Igor Skieresz kl. II
W starszej grupie uczniów (klasy V – VIII oraz III klasa gimnazjum)
I miejsce – Maja Iciek kl. VII
II miejsce – Julia Kłosińska kl. V i Kinga Milczewska kl. V
III miejsce – Maciej Gierczyński kl. V
Nagrody zostały zakupione ze środków przyznanych przez Urząd Gminy Sadki na działania profilaktyczne.