Karta rowerowa

Przez cały rok szkolny uczniowie klasy 4 uczestniczyli w zajęciach BRD, których  celem  było podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa na drodze, uświadamianie dzieciom zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. 

Dnia 06.06.2017 r. uczniowie przystąpili do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową,  a potem do egzaminu praktycznego.  Wszyscy pomyślnie je zdali. 

W dniu 22.06.2017 r. otrzymali dokument uprawniający ich do pełnoprawnego poruszania się po drodze rowerem, czyli kartę rowerową.