I moduł projektu „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” już za nami!

W ramach realizacji I modułu dzieci z klasy III ulepiły Czytusie- plastelinowe ludziki. Wykonały też Lekturniki. Pod wykonanym przez siebie Drzewkiem czytelniczym  czytały i analizowały treść lektur: „Kapelusz Pani Wrony” oraz „Drzewo do samego nieba” . Dla pani Wrony wybierały kapelusze u modystki. Oceniały też korzyści wynikające z obecności drzew w otoczeniu człowieka. Nad wszystkim czuwała wykonana wspólnymi siłami Chmurka Tosia – przewodniczka po projekcie, oraz wychowawczyni p.Marietta Błaszkiewicz.