Goście z Torunia

W dniu 18.09.2019 roku naszą szkołę i Stowarzyszenie „Żakus” odwiedzili goście- studenci z UMK w Toruniu wraz z panem dr Wojciechem Goszczyńskim- badaczem społeczności lokalnych, trenerem, animatorem i socjologiem. Nasi goście zainteresowani byli losami naszej szkoły, działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenie i wpływem działań na lokalną społeczność. Bardzo podobała im się nasza szkoła. Byli też zaskoczeni wielością działań podjętych przez nasze stowarzyszenie na przestrzeni tych 17 lat działalności. A były to m.in. -wspieranie rodzin w czasie największego bezrobocia w postaci organizacji kursów językowych, by zwiększyć szanse na zagranicznym rynku pracy, czy przekazywania paczek żywnościowych najuboższym mieszkańcom naszych wsi – Dożywianie dzieci i młodzieży (nieodpłatnie ) przez 12 lat – Program Działaj Lokalnie – wspierający organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu w postaci dotacji – Prowadzenie Klubu Seniora – organizacja wieczornic – organizacja półkolonii przez 11 lat – organizacja wyjazdów kilkudniowych m.in. nad morze dla dorosłych mieszkańców Anielin i Łodzi – organizacja konkursów kulinarnych – realizacja programu Odnowa Wsi w Powiecie Nakielskim – rozbudowa szkoły i założenie gimnazjum – pomoc w zakładaniu nowych stowarzyszeń oraz wspieranie działalności początkujących – prace na rzecz utworzenia LGD Partnerstwo dla Krajny I Pałuk – współpraca przy międzynarodowym projekcie polsko- czeskim oraz polsko-ukraińskim  – nieodpłatne kursy nauki pływania dla dzieci ( od 4 lat) – praca w Polskiej Akcji Humanitarnej, Akademii Rozwoju Filantropii, Federacji Inicjatyw Oświatowych, Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk ( m.in. obecnie Kapituła Stypendialna Młody talent Krajny i Pałuk, oraz Rada LGD) – realizacja projektów edukacyjnych m.in. Labirynty wiedzy, Wyższa Klasa, Wesołe Przedszkole, Tablice multimedialne – promocja stowarzyszenia poprzez opracowywanie materiałów promocyjnych, publikacji, broszur i gadżetów – zdobycie statusu organizacji pożytku publicznego

Na pamiątkę udziału w spotkaniu studenci otrzymali aniołki wykonane przez dzieci i członków stowarzyszenia na „anielskich warsztatach” , które odbyły się w maju i czerwcu. Na każdego z uczestników czekał też pakiet materiałów o naszym stowarzyszeniu i szkole i drobne gadżety pamiątkowe.