Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Na początku uczniowie klasy I pod opieką pani Honoraty Stachowiak przygotowali akademię, podczas której pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także zatańczyli „Poloneza”. Następnie pani dyrektor Bożena Podemska pasowała ich na uczniów kl. I . W dalszej części uroczystości dzieci z przedszkola zaśpiewały piosenkę, złożyły przyrzeczenie i zostały włączone do grup „Sowy” i „Zajączki”. Następnie uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przedstawili wiersze i złożyli wszystkim nauczycielom życzenia. W Kolejnej części uroczystości odbyło się wręczenie nauczycielom i pracownikom szkoły tytułów „Oscarus Belfrus” . W tym roku przyznano aż w 13 kategoriach. „Nauczycielem roku” został pan Jacek Wiśnicki. Następnie głos zabrała pani dyrektor, która złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie Nagród Zarządu i Dyrektora Szkoły. Nagrodę Zarządu otrzymali: p. Marietta Błaszkiewicz, p. Bożena Podemska, p. Justyna Biel-Mikułan oraz p. Hanna Domalewska. Natomiast Nagrodę Dyrektora przyznano: p. Anecie Skieresz, p. Honoracie Stachowiak, p. Hannie Kniole, p. Ewie Polkowskiej, p. Jackowi Wiśnickiemu oraz p. Małgorzacie Nitce.