Dotacja na kurs nauki pływania

Stowarzyszenie „Żakus” wzorem wielu lat ubiegłych brało udział w konkursie ofert ogłoszonym przez Powiat Nakielski. Obydwa złożone projekty: „W ogrodzie rozmaitości” oraz „By czuć się jak ryba w wodzie” zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową. Dzięki temu z otrzymanej dotacji dzieci będą mogły kontynuować kurs nauki pływania, zwiększając swoje bezpieczeństwo nad wodą i rozwijając tężyznę fizyczną. Za środki pochodzące z drugiej dotacji przystąpimy do kolejnego etapu rewitalizacji patio, zorganizujemy zajęcia sportowe dla dorosłych oraz zakupimy urządzenie na tzw. siłownię zewnętrzną. O zajęciach sportowych informujemy na plakatach rozwieszonych w różnych miejscach Anielin i Łodzi. Grantodawcy serdecznie dziękujemy za przyznane środki finansowe a mieszkańców Anielin i Łodzi zachęcamy do udziału w proponowanych  zajęciach sportowych – wyjazdy na kręgle, tenis stołowy, gimnastyka i taniec dla kobiet w każdym wieku i wielu innych.