„By czuć się jak ryba w wodzie” – kolejny rok nauki za nami!!!

„By czuć się jak ryba w wodzie” – to hasło, które przyświeca zajęciom basenowym, które odbywają się w naszej szkole, ale to także tytuł projektu dofinansowanego przez  Gminę Sadki. Nasi uczniowie korzystają z zajęć pod fachowym okiem instruktorów raz w tygodniu. Doskonalą technikę pływania, oswajają się z wodą, ale także uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy – wiedza ta przyda się szczególnie teraz, kiedy rozpoczyna się okres wakacyjny. Intensywna nauka przyniosła nam już także efekt w postaci udziału 4 osób w zawodach pływackich organizowanych na basenie Naquarius.