By czuć się jak ryba w wodzie….

Stowarzyszenie „Żakus”  kolejny raz wzięło udział w konkursie ofert organizowanym przez Gminę Sadki i złożyło wniosek pt. „By czuć się jak ryba w wodzie….”, który został zaakceptowany i skierowany do realizacji. Dzięki  niemu dzieci z klas 3, 5, 6 biorą udział w kursie nauki pływania.

Grantodawcom serdecznie dziękujemy.