Zwiedzanie kościołów w Sadkach i Śmielinie

Rozpoczęło się zwiedzanie obiektów sakralnych Gminy Sadki przez uczniów Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach w ramach projektu „Na rozstaju dróg” dofinansowanego przez Powiat Nakielski, a realizowanego przez Stowarzyszenie „Żakus”.Pierwsza wycieczka odbyła się 18.05.20015 r. do kościoła p.w. bł. Czesława w Śmielinie i kościoła p.w. św. Wojciecha w Sadkach, gdzie proboszcz ks. Andrzej Czerwiński i proboszcz ks. Krzysztof Wiśniewski przybliżyli uczniom historię w/w świątyń i oprowadzili po nich pokazując najciekawsze i najcenniejsze zabytki sakralne.
Kolejne wycieczki odbędą się do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej oraz do kościołów w Dębowie i Radziczu.