Zapoznali się z działalnością MCK

12 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyło się spotkanie dla młodzieży z Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach.
Tematyka spotkania dotyczyła zapoznania uczniów z działalnością Młodzieżowego Centrum Kariery, z zakresu m.in. określania predyspozycji zawodowych, mocnych stron, wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyboru odpowiedniego zawodu, przedsiębiorczości, autoprezentacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mowy ciała, aktywnych metod poszukiwania pracy.
Następnie uczestnicy wypełniając różnorodne testy z zakresu określania predyspozycji zawodowych mogli zapoznać się ze swoimi mocnymi stronami oraz z obszarami nad którymi powinni jeszcze popracować. Doradca zawodowy – Agnieszka Pytel – odpowiadała na pytania uczniów, dotyczące możliwości i kierunków dalszej edukacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania umiejętności i cech, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy.
Druga część spotkania dotyczyła poznania świata zawodów. Dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom edukacyjnym młodzież w interesujący i ciekawy sposób miała możliwość poznania świat zawodów. Zainteresowane osoby mogły wypełnić ankietę poszukującego pracy i dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy krótkoterminowej. Pośrednik pracy – Agnieszka Węglicka– obszernie omówiła sytuację młodych ludzi na rynku pracy oraz jakich pracowników poszukują potencjalni pracodawcy.
Podczas spotkania przedstawione zostały także założenia nowej platformy – Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, skierowanej dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce, lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

materiał: Agnieszka Pytel – doradca zawodowy