Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego. Klasa VIII wraz z klasą III gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni klasy VIII pani Hanny Knioły przedstawiły program artystyczny. Pani dyrektor Bożena Podemska podziękowała gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pracę w minionym roku szkolnym. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostały przyznane nagrody książkowe.
Klasa I i klasa II:
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
Klasa III:
1.Zuzanna Senska
2.Wojciech Gierczyński
3.Karol Senska
W pozostałych klasach uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową, to:
Kl.IV – Bartłomiej Drożdż -5,16
Zuzanna Mikołajewska – 4,6
Kl.V – Kinga Milczewska – 5,1
Juliusz Skieresz – 5,1
Olga Osik – 4,61
Kl.VI – Daniel Murawski – 4,83
Klaudia Skieresz – 4,75
Weronika Żurek – 4,67
Kl.VII – Wojciech Szymański – 5,28
Daniel Apalczyk – 4,78
Emilian Piotr – 4,64
Kl.VIII – Aleksander Pilarczyk – 5,17
Emilian Skieresz – 4,75
Miłosz Werner – 4,75
Tradycją szkoły są również przyznawane uczniom Oskarusy Żakusy w różnych kategoriach. Tytuł Oskarusa w kategorii ucznia roku i absolwenta roku otrzymał uczeń klasy VIII Aleksander Pilarczyk.
Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne. W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia ,,Żakus” w Anielinach opuściło 8 absolwentów, a po raz pierwszy klasę VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia ,,Żakus” ukończyło 14 uczniów. Szkoła, jak co roku przyznała również tytuł Przyjaciela Szkoły, który otrzymali państwo: Malwina i Mirosław Wnukowie, Aneta i Adam Powagowie, Mirosława i Michał Iciek, pan Piotr Nurczyński, pan Tomasz Pilarczyk, pani Maria Kubik, pani Barbara Staniszewska.