Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego!!!

Od 11 września trwa kampania wyborcza dotycząca wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.W tym czasie uczniowie mogą zgłaszać swoje kandydatury przygotowując plakat.
Na chwilę obecną mamy dwóch kandydatów:
Oliwię Bogusz – uczennica III kl.gim. oraz
Wojciech Szymański – uczeń 7 kl.
Wybory przewodniczącego szkoły odbędą się 2 października.
Kandydatom życzymy powodzenia!