Ważna informacja dla rodziców i uczniów!

Rodzice, uczniowie!

Od dnia 6.10.2020r. do 13.10.2020r. uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły poddani są nadzorowi epidemiologicznemu i uczestniczą w zdalnym nauczaniu. Prosimy rodziców i uczniów, aby stosować się do obowiązujących przepisów i zachować zdrowy rozsądek – myśląc o zdrowiu i bezpieczeństwie swoim i innych!

Czym się różni nadzór epidemiologiczny od kwarantanny?

Nadzór epidemiologiczny odbywa się w porozumieniu ze służbami sanitarnymi po wywiadzie epidemiologicznym. Objęte są nim osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną, ale np. pracowały w tym samym budynku. Prewencyjnie zaleca się monitorowanie stanu zdrowia takiej osoby poprzez pomiary temperatury 2 razy dziennie, a także ograniczenie spotkań, w miarę możliwości pozostanie w domu i przejście na pracę zdalną.

Kwarantanna domowa to celowa izolacja osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zarażonymi lub podejrzanymi o zarażenie, a także powracających do Polski z zagranicy. Osoby te mają obowiązek pozostać w swoich domach lub miejscach do tego wyznaczonych. Nie mogą spotykać się z innymi osobami, wychodzić z psem czy do sklepu. Niezbędne rzeczy dostarczają im odpowiednie służby lub wolontariusze.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara od 5000 do 30 000 zł!