Karnawał

4 marca uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali w tańcu, wierszach, opowiadaniach i filmach najciekawsze formy karnawałowych zabaw, a także karnawałowe zwyczaje znane nie tylko w Polsce, Rio de Janeiro, Wenecji, Londynie,…

Read more