Święto Niepodległości

Jak co roku z okazji Święta Niepodległości przedstawiciele naszej szkoły oraz Stowarzyszenia „Żakus” w tym ważnym dla wszystkich Polaków dniu, złożyli kwiaty pod pomnikiem ku pamięci mieszkańców, którzy zginęli z rąk hitlerowców. Ze względu na panującą epidemię uroczystość miała skromniejszy charakter, nie mogła być obchodzona z udziałem uczniów i mieszańców wsi. W imieniu szkoły wiązankę złożyły p. dyrektor Bożena Podemska wraz z p. Barbarą Tyll i p. Malgorzatą Kniołą a w imieniu Stowarzyszenia p. prezes Marietta Błaszkiewicz oraz p. skarbnik Małgorzata Nitka. Uczniowie swój wkład w ten dzień zaprezentowali podczas lekcji zdalnych przesyłając zdjęcia wykonanych kotylionów, strojów z wykorzystaniem symboli narodowych, czy prezentacji multimedialnych na temat odzyskania niepodległości przez Polskę.