Świąteczny poranek

28 marca odbył się w szkole wiosenno-wielkanocny poranek. Na początku uczniowie z kl. II i III gimnazjum pod okiem Pani Ewy Polkowskiej przygotowali przedstawienie dotyczące obrzędów kościelnych i zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą. Zaprezentowali jak wyglądał zwyczaj topienia Judasz, pogrzeb żuru, wieszanie śledzia, przygotowanie święconki czy szukanie zajączka. Przedstawili również najważniejsze informacje dotyczące Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, Niedzieli Wielkanocnej oraz Lanego Poniedziałku. Następnie młodsze dzieci z klasy I, II, i III zaprezentowały piosenki i wiersze. W dalszej części uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas i tam przygotowali świąteczne śniadanie, do którego wspólnie zasiedli. W ostatniej części tego dnia wszyscy udali się na szkolne boisko, aby pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Została spalona „Marzanna”, a na jej cześć uczniowie przygotowali okrzyki, wiersze i piosenki.