Samostrzel w Anielinach

W dniu 27 kwietnia br. do naszej szkoły przyjechała pani Ewa Kaak i troje uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, aby zapoznać nas z ofertą edukacyjną. Zaprezentowane zostało Technikum, kształcące w zawodach: technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik rolnik. Ponadto w szkole jest również Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz istnieje możliwość ukończenia nieodpłatnych , zaocznych kursów kwalifikacyjnych. Uczniowie opowiadali o praktykach, wycieczkach i wydarzeniach, które towarzyszą zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych.
Bardzo dziękujemy Zespołowi Szkół w Samostrzelu za przedstawienie kierunków kształcenia i możliwości, jakie istnieją po zdobyciu poszczególnych kwalifikacji zawodowych.