Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia „Żakus”

Pomożesz jedynej niepublicznej placówce oświatowej w Gminie Sadki, utrzymującej się wyłącznie z dotacji MEN !

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w dniu 30.12.2013 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000121899, co upoważnia je do pozyskiwania odpisów podatkowych.

Jak to zrobić w zeznaniu Pit 37

  1. W rubryce 123 – wpisujesz nr KRS – 0000121899
  2. W rubryce 124 – kwota odpisu 1% od podatku
  3. W rubryce 125 – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”
  4. W rubryce 126 – stawiasz znak X

Nie zmarnujemy ani grosza z twojego 1%.           

W imieniu całej społeczności szkolnej
DZIĘKUJEMY!!!