Projekty edukacyjne: „Być jak żeglarz Sindbad” oraz „Nauka języka angielskiego przez internet”

Uczniowie klasy II gimnazjum ukończyli projekty edukacyjne. Jedna grupa pracowała nad użytecznością Internetu w nauce języków obcych. A druga odbyła obóz żeglarski i uczyła się jak zachowywać się nad wodą.