Pożegnania nadszedł czas…

24 czerwca odbyło się  zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Klasa VIII pod kierunkiem wychowawczyni pani Eweliny Michalak  przedstawiła krótki program artystyczny.  Pani dyrektor Bożena Podemska podziękowała gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom za pracę w minionym roku szkolnym. Z okazji 20-lecia Stowarzyszenia „Żakus” p. Podemska również dziękowała Zarządowi, a przede wszystkim p. Błaszkiewicz – prezesowi Stowarzyszenia za wspieranie działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Pożegnaliśmy też pana Jacka Wiśnickiego, który odchodził na emeryturę. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce zostały przyznane świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
W gronie najlepszych uczniów znaleźli się:

Klasa I – wyróżnieni zostali wszyscy uczniowie,

Klasa II – Antonina Kapica, Zofia Kapica, Marcel Werner, Aleksander Staszewski,

Klasa III – Wiktoria Wenzel, Nadia Kominiak, Julita Gierczyńska, Zuzanna Smolińska, Aleksandra Nurczyńska, Lena Drożdż, Igor Wiśniewski,

Klasa IV – Julia Pilarczyk – 5,08
Antonina Różniak – 5,00
Karolina Gierczyńska – 4,75
Nagroda książkowa – Celina Pętka- 4,67

Klasa V
Igor Skieresz – 4,92
Maria Żurek – 4,77

Nagroda książkowa-
Magdalena czyż-4,62
Michalina Adler – 4,54

klasa VI
Zuzuanna Senska- 4,93

Klasa VII
Bartłomiej Drożdż – 4,86

 Klasa VIII
Kinga Milczewska-5,44
Olga Osik-4,94

Nagroda książkowa – Michał Czyż 4,71

Tradycją szkoły są również przyznawane uczniom „Oskarusy Żakusy” w różnych kategoriach. Tytuł Oskarusa w kategorii Ucznia Roku oraz Absolwenta Roku otrzymała Kinga Milczewska uczennica klasy VIII. Rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne.

Jak co roku zostały też wręczone tytuły „Przyjaciel Szkoły” dla osób szczególnie zaangażowanych w pomoc i wsparcie naszej placówki. W tym roku otrzymali je:

p. Malwina Wnuk oraz p. Natalia Kwaśniewska, p. Magdalena i Marek Różniakowie.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy!

Wszystkim uczniom życzymy udanego odpoczynku!

Do zobaczenia po wakacjach