Pierwsze prawo jazdy

18 czerwca uczniowie kl. 4 przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Najpierw zdawali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego – 25 pytań. Potem zaliczali praktyczną jazdę na rowerze, mieli do pokonania 10 przeszkód. Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin i otrzymali kartę rowerową.
Uczniów do egzaminu przygotowała i egzamin przeprowadziła pani Hanna Knioła.