Pierwsza podróż w świat książek

W szkolnej bibliotece odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klasy pierwszej do grona czytelników. By móc otrzymać kartę czytelnika, uczniowie musieli wykonać kilka zadań. Ułożyli kodeks mądrego przyjaciela książki. Potem wspólnie zastanawiali się, co chciałaby książka powiedzieć każdemu z nich. Przepięknie udekorowali napis „Biblioteka” oraz podsumowali zajęcia hasłem: „Książki to nasi przyjaciele”. Nie zabrakło wspólnie wykonanych piosenek o książce.

Opiekunki biblioteki, panie Marietta i Ewa zdecydowały, że wszyscy uczniowie zasłużyli na miano czytelników i rozdały dyplomy czytelnika. Spotkanie zakończyło się wypożyczaniem pierwszych książek z biblioteki.