Piękna nasza Polska cała

W tym roku szkolnym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odział przedszkolny we współpracy z klasą I, II i III edukacji wczesnoszkolnej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej.