Październik miesiącem różańca

Październik jest w kalendarzu liturgicznym miesiącem, w którym w sposób szczególny zauważamy i doceniamy wartość modlitwy różańcowej. Modląc się na różańcu z Maryją odkrywamy na nowo Pana Boga, Jego wszechmoc, opiekę i wielką miłość, którą kieruje do każdego bez wyjątku człowieka.
W nawiązaniu do wyjątkowego charakteru październikowych dni w szkole ogłoszony został konkurs na wykonanie różańców. Zgłoszone prace, które zostały wykonane z „darów jesieni” zostały ocenione, nagrodzone i zaprezentowane w kościele parafialnym w Śmielinie. Organizacją całego przedsięwzięcia oraz przygotowaniem okolicznościowej szkolnej wystawki zajęła się pani Joanna Żebrak.