Pamiętamy o Janie Pawle II

Mija kolejna rocznica śmierci największego w dziejach Polski rodaka, jakim był papież Jan Paweł II. Swoim wzrastaniem ku Dobru, posługą duchownego i pracą naukową cały czas świadczył o swoim oddaniu Panu Bogu, Kościołowi i innym ludziom. Jest dla nas do dzisiaj nieprzemijającym wzorem postępowania w każdym wymiarze i aspekcie naszego życia. Odnajdują w Nim do dzisiaj przykład postępowania zarówno dzieci, młodzież, dorośli, ludzie chorzy, zagubieni i poszukujący.
Chcąc przybliżyć postać Karola Wojtyły w dniu 3.04.2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel. W ciekawym programie w interesujący sposób przedstawiciele starszych klas ukazali całej społeczności szkolnej sylwetkę papieża – Polaka. Na przebieg uroczystości złożyły się okolicznościowe wiersze, piosenki, film oraz układ taneczny. Nad realizacją całości przedsięwzięcia czuwała p. Joanna Żebrak, układ choreograficzny przygotowała p. Ewelina Łasińska a wszechstronną pomocą wsparli p. Jacek Wiśnicki, p. Honorata Stachowiak, p. Hanna Knioła.