OSP Jadwiżyn w szkole w Anielinach

W ramach akcji Bezpieczne wakacje 12 czerwca gościliśmy panią Zuzanne Grochowską, panów: Adama Borzycha i Jakuba Kaczmarka strażaków z OSP Jadwiżyn.W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1-5 oraz oddział przedszkolny wraz z wychowawcami. Pan Adam opowiedział dzieciom o pracy strażaka, ratownika oraz sprzęcie medycznym. Dzieci śledziły pokaz resuscytacji, który odbył się na fantomie przywiezionym przez naszych gości. Wszystkie chętne osoby mogły poćwiczyć na fantomie, dowiedzieć się jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających życiu. Na spotkaniu przypomniano kilka najważniejszych zasad bezpiecznego zachowania i właściwego reagowania podczas wypoczynku. Na koniec dzieci miały możliwość obejrzeć sprzęt na wyposażeniu wozu strażackiego a także przymierzyć umundurowanie strażaka.