Odwiedziny misjonarza

W poniedziałek i wtorek gościł w murach naszej szkoły niezwykły gość – ojciec misjonarz. Jego wizyta wśród nas miała związek z przygotowaniem wszystkich parafian na nawiedzenie peregrynującego po całej Polsce obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W swoich barwnych i ciekawych opowieściach przybliżył postać Maryi, jako przykład pełnego zawierzenia i oddania Panu Bogu. Będąc wzorem dla nas wszystkich możemy dzięki Jej wstawiennictwu zawsze cieszyć się Bożą łaską i błogosławieństwem. Czcząc Maryję oddajemy chwałę Stwórcy i widzimy w Niej najlepszą naszą duchową przewodniczkę. Jego pobyt w naszej społeczności szkolnej pomógł nam z pewnością w nowym świetle postrzegać wartość wiary i modlitwy maryjnej w naszym życiu.